lostitalianos

Polityka prywatności sklepu: lostitalianos-sklep
https://lostitalianos-sklep.com

Szanowny Użytkowniku! 

Zależy nam na Twojej prywatności i chcemy, abyś czuł się swobodnie korzystając z naszych usług. W związku z tym, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies w naszym Sklepie. Te informacje zostały przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, znane jako RODO.

1. Administrator danych osobowych:

Diana Fajardo-Włoch, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lost Studio Diana Fajardo-Włoch, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8133596272, numer REGON 526089872 ul. Miodowa 23, 35-303 Rzeszów.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: loststudio.kontakt@gmail.com

2. Masz prawo żądać: 

– dostępu do swoich danych osobowych, w tym kopii danych (art. 15 RODO lub, jeśli dotyczy, art. 13 ust. 1 lit. f RODO)
– sprostowania swoich danych (art. 16 RODO)
– usunięcia swoich danych (art. 17 RODO)
– ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO)
– przeniesienia swoich danych do innego administratora (art. 20 RODO) 

Masz również prawo:

– w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych, jeśli: jest to związane z Twoją szczególną sytuacją, a przetwarzanie opiera się na naszych prawnie uzasadnionych interesach (art. 21 ust. 1 RODO)
– Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych bezpośrednich, w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO)

Jeśli chcesz wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookies (o których przeczytasz poniżej), możesz to zrobić za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki. Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

– listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
– przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ;
– telefonicznie: (22) 531 03 00.

3. Dane osobowe i prywatność 

poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań:

– zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b RODO –  dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonania umowy sprzedaży, a następnie przez okres przewidziany przepisami prawa
– założenie konta w sklepie – art. 6 ust 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przechowywane do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie, ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji).
– realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego ciążącego na Administratorze danych osobowych;
– obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez okres dochodzenia roszczeń, maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń;
– obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących przed zawarciem umowy, co jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązania kontaktu i załatwienia sprawy;
– celach marketingowych na podstawie – art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania akcji marketingowej lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzana danych;
– celach wysłania newslettera – art 6 ust. 1 lit b RODO – dane osobowe będą przetwarzane do momentu wypisania się z naszego newslettera, ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.
– celach wysyłki informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych.- art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem. Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
– celach związanych z technologią cookies –  art. 6 ust. 1 lit. a lub f  RODO – dane osobowe będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

4. Przetwarzanie danych

W celu realizacji umowy o świadczenie usług Administrator przetwarza również informacje dotyczące urządzenia Kupującego w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usług , tj. umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem Sklepu i jego załącznikami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Klienta ze Sklepu oraz lostitalianos.com

Podanie danych osobowych przez Kupującego jest warunkiem zawarcia umowy. W celu zawarcia umowy, osoba jest zobowiązania do ich podania, zaś ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe. 

5. Odbiorcy danych

Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych podmioty 
powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem oraz następcy prawni Administratora, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

  1. urzędy skarbowe – Rzeszów, ul. Podwisłocze 42, 35-309 Rzeszów
  2. biuro rachunkowe – EPB FINANCE EDYTA PILSZAK-BUKOWSKA ul. Pogodne Wzgórze 23 35-317 Rzeszów NIP: 7951050219
  3. hostingodawca – Lh.pl Wujka 7/26, 61-581 Poznań
  4. dostawca systemu do fakturowania-  WP Desk sp. z o.o. złota 75a lok. 7 00-819 Warszawa.
  5. dostawca systemu mailingowego- Mailerlite 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland
  6. Google Analytics – Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )
  7. media społecznościowe: Facebook – Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)
  8. banki – Alior Bank SA, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa
  9. podmioty obsługujące płatności PAYPRO Spółka Akcyjna, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, oraz PAYPAL  ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
 

6. Publikowanie danych

W przypadku, gdy zdecydujesz się na opublikowanie komentarza w Sklepie, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników. Nie będziemy ujawniać Twojego adresu e-mail innym użytkownikom, chyba że wyrazisz na to zgodę. 

7. Bezpieczeństwo danych

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w tym szyfrowanie połączenia SSL, zgodnie z przepisami prawa.

8. Pliki Cookies

Nasz sklep, korzysta z tzw. plików cookies – ciasteczek. Pliki te zapisywane są w pamięci Twojego urządzenia (telefon, komputer, itd.), nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. 

W naszym sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach – statystycznych, oraz mogą być stosowane w celach marketingowych do podmiotów trzecich w ramach Strony: lostitalianos.com 
– Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )
– Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

– Firefox
– Chrome

– 
Safari
 
Internet Explorer / Microsoft Edge
Poniżej znajdziesz informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresie ważności.

Śledzenie ruchu w sklepie w celach statystycznych – plik o nazwie _ga zawiera informacje o czasie trwania sesji

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
– usunąć pliki cookies,
– blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

9. Wymogi techniczne

W celu korzystania z usług przez Kupującego, konieczne jest posiadanie: 
-komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu,
-standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa,
-posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej,
-włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.

10. Formularze

 Administrator w ramach Sklepu stosuje następujące formularze:
– 
Formularz Zamówienia – umożliwia dokonanie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży drogą elektroniczną. Formularz Zamówienia wymaga podania: imienia, nazwiska/ nazwa firmy (opcjonalnie), miejsce wydania Zamówienia (miejscowość, kod pocztowy, ulica i nr domu), adresu e-mail, numeru telefonu, NIP (opcjonalnie). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.  Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego ciążącego na Administratorze danych osobowych;
– Formularz odstąpienia od umowy –  umożliwia Kupującemu na warunkach opisanych w Regulaminie Sklepu odstąpienie od umowy. Formularz odstąpienia od umowy wymaga podania: imienia i nazwiska, adresu. Skorzystanie z formularza udostępnionego przez sprzedawcę nie jest konieczne. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania związanego z  odstąpieniem od umowy oraz maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń. Formularz zapisu na newsletter – umożliwia Kupującemu zapis do newslettera.
– Formularz zapisu na newsletter wymaga podania: imienia i adresu e-mail. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża zgodę na:

11. Linki zewnętrzne

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.lostitalianos.com Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. 

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora danych osobowych w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Kupującym dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich.

Ciacha

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj.